Admisión provisional 24-25

As listas provisonais de ADMITIDOS e NON ADMITIDOS están a disposición dos interesados  na SECRETARÍA do centro.