Axudas NEAE

Con motivo da publicación da Resolución do 13 de maio de 2022, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan axudas para alumnos con Necesidade Específica de Apoio Educativo para o curso académico 2022-2023, está aberto o prazo de solicitude da beca para o vindeiro curso 2022/2023. Este ano adiántase a convocatoria pero o prazo para presentar as solicitudes estará aberto do 19 de maio ao 30 de setembro inclusive.

A continuación poñemos a vosa disposición os correspondentes enlaces:

Enlace ao texto da convocatoria publicada no BOE

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-15578

Enlace coa información sobre os requisitos e acceso ao trámite online na páxina do Ministerio de Educación.

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html

Calquera dúbida quedamos a vosa disposición