Alumnado

A distribución do alumnado por aulas é a seguinte:  

EDUCACIÓN  INFANTIL

NIVEL

GRUPO

NENAS

NEN0S

TOTAL

 

A

8

17

25

B

9

15

24

 

A

10

11

21

B

9

12

21

 

A

16

8

24

B

11

13

24

TOTAL

63

76

139

  

EDUCACIÓN  PRIMARIA

 

NIVEL

GRUPO

NENAS

NENOS

TOTAL

 

PRIMEIRO

 

A

12

12

24

B

13

12

25

 

SEGUNDO

 

A

11

13

24

B

8

17

25

 

TERCEIRO

 

A

9

8

17

B

6

11

17

C

7 10 17

 

CUARTO

 

A

8

13

21

B

9

8

17

C

8 10 18

 

QUINTO

 

5º 

A

16

9

25

B

12

13

25

 

SEXTO

 

A

10

15

25

B

13

12

25

                        TOTAL

142

163

306