Alumnado

A distribución do alumnado por aulas é a seguinte:  

EDUCACIÓN  INFANTIL

NIVEL

GRUPO

NENAS

NEN0S

TOTAL

 

A

12

12

24

B

10

15

25

 

A

10

15

25

B

11

14

25

 

A

9

6

15

B

7 8 15

TOTAL

59

70

129

  

EDUCACIÓN  PRIMARIA

 

NIVEL

GRUPO

NENAS

NENOS

TOTAL

 

PRIMEIRO

 

A

6

12

18

B

5 13 18

C

7

11

18

 

SEGUNDO

 

A

10

11

21

B

9

13

22

 

TERCEIRO

 

A

16

8

24

B

13

12

25

 

CUARTO

 

A

13

11

24

B

13

12

25

 

QUINTO

 

5º 

A

10

14

24

B

9

15

24

 

SEXTO

 

A

10

8

18

B

6 12 18

C

8

9

17

                        TOTAL

135

161

286