Alumnado

A distribución do alumnado por aulas é a seguinte:  

EDUCACIÓN  INFANTIL

NIVEL

GRUPO

NENAS

NEN0S

TOTAL

 

A

9

15

24

B

9

15

24

 

A

9

6

15

B

7

8

15

 

A

5

13

18

B

5 12 17

B

7

11

18

TOTAL

51

80

131

  

EDUCACIÓN  PRIMARIA

 

NIVEL

GRUPO

NENAS

NENOS

TOTAL

 

PRIMEIRO

 

A

10

11

21

B

9

12

21

 

SEGUNDO

 

A

15

10

25

B

12

13

25

 

TERCEIRO

 

A

12

11

23

B

13

12

25

 

CUARTO

 

A

12

12

24

B

9

14

23

 

QUINTO

 

5º 

A

10

7

17

B

6

11

17

C

8 9 17

 

SEXTO

 

A

8

14

22

B

8 12 20

C

9

11

20

                        TOTAL

141

159

300