Equipos docentes

Equipos

EQUIPO  TIC 

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Segundo horario persoal

RESPONSABLE:                                                 D. José Manuel Reboredo Baños

 

 

TIC

D. Jorge Barros Vinseiro

Dna. Nerea Docampo Durán

Dna. Eva López Sande

Dna. María Trilla Segura

 

EQUIPO  BIBLIOTECA 

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Segundo horario persoal

RESPONSABLE:                                                 Dna. María Blanco Corral

 

 

 

 

BIBLIOTECA

Dna. Beatriz Rodríguez Torres

Dna. Goretti López Louro

Dna. Mª del Carmen Carbia Fojo

Dna. María José Silva Cordo

Dna. Rocío Piso Neira

Dna. María Jesús Carracedo Goldar

Dna. Montserrat Uzal Puente

Dna. Belén Fernández Vázquez

Dna. Mª Jesús Saborido Castro

  
Coordinadores


COORDINADORES/AS

EDC. INFANTIL

Dna. María Troitiño Cachafeiro

EDC. PRIMARIA

1º CICLO

D. Jorge Barros Vinseiro

2º CICLO

Dna. Beatriz Rodríguez Torres

3º CICLO

Dna. María Gaoretti López Louro

ACTIV. EXTRAESCOLARES

Dna. María lourdes García Méndez

DINAMIZ. LINGÜÍSTICA

Dna. Carmen Sánchez Rey

BIBLIOTECA

Dna. María Blanco Corral

ABALAR/E-DIXGAL/TIC

D. José Manuel Reboredo Baños

SECCIÓN BILINGÜE

Dna. María Trilla Segura

Dna. María del Carmen Fernández Fernández

FORMACIÓN 

Dna. Montserrat Uzal Puente

RADIO ESCOLAR E ACTIVIDADE DEPORTIVA

D. Jorge Barros Vinseiro

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Dna. Dévorah Mosquera Mejuto

 

Comisións


COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Cuarto martes de cada mes, de 18:00 a 19:00 h.

PRESIDENTE

D. José Manuel Reboredo Baños

XEFA DE ESTUDIOS

Dna. Montserrat Uzal Puente

ORIENTADORA

Dna. Dévorah Mosquera Mejuto

COORD. DE EDUC. INFANTIL

Dna. María Troitiño Cachafeiro

COORD. 1º CICLO EDUC. PRIMARIA

D. Jorge Barros Vinseiro

COORD. 2º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. Beatriz Rodríguez Torres

COORD. 3º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. María Goretti López Louro

PROFESORA DE AL

Dna. Belén Fernández González

 

PROFESORA DE PT

Dna. Rocío Piso Neira

Dna. María José Silva Cordo

COORD. DINAMIZ. LINGÜÍSTICA

Dna. Carmen Sánchez Rey

RESPONSABLE DE BIBLIOTECA

Dna. María Blanco Corral

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

D.  Jorge Barros Vinseiro

SECRETARIA DA COMISIÓN

Dna. Dévorah Mosquera Mejuto

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Cuarto martes de cada mes, de 18:00 a 19:00 h.

XEFA

Dna. Dévorah Mosquera Mejuto

 

PROFESORA DE PT

Dna. Rocío Piso Neira

Dna. María José Silva Cordo

PROFESORA DE AL

Dna. Belén Fernández González

COORD. DE EDUC. INFANTIL

Dna. María Troitiño Cachafeiro

COORD. 1º CICLO EDUC. PRIMARIA

D. Jorge Barros Vinseiro

COORD. 2º CICLO EDUC. RIMARIA

Dna. Beatriz Rodríguez Torres

COORD. 3º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. María Goretti López Louro

 

DEPARTAMENTO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Terceiro martes de cada mes, de 18:00 a 19:00 h.

 

EDUC. INFANTIL

Dna. Rosa María Luna Sanmartín

Dna. María Dolores Ríos Valiñas

Dna. María Troitiño Cachafeiro

1º CICLO E. P.

Dna. Isabel Novás Ferrín

 

2º CICLO E. P.

 Dna. María Troitiño Goldar

Dna. Helena Villar Rosende

3º CICLO E. P.

 Dna. Celeste Tato Campos

EQ. DIRECTIVO

D. José Manuel Reboredo Baños

PERSOAL NON DOCENTE

D. Rafael Cardona  Constenla

ORIENTACIÓN

Dna. Dévorah Mosquera Mejuto

COORDINADOR

Dna. CARMEN SÁNCHEZ REY

 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Terceiro martes de cada mes, de 18:00 a 19:00 h.

 

 

 

E. INFANTIL E PRIMARIA

 Dna. Cristina Alonso Mosquera

Dna. Rebeca López Rey 

Dna. Dolores Pérez Troitiño

Dna. Mª del Carmen Vázquez Barreiro

na. Concepción Martínez Villanueva

Dna. María del Carmen Fernández Fernández

COORDINADOR

Dna. María Lourdes García Méndez

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO

CARGO

NOME

PRESIDENTE

D. José Manuel Reboredo Baños

XEFA DE ESTUDIOS

Dna. María Montserrat Uzal Puente

TITORA 3º EP

Dna. Beatriz  Rodríguez Torres

TITORA 6º EP

Dna. María Celestina Tato Campos

ORIENTADORA

Dna. Dévorah Mosquera Mejuto