Persoal non docente

CARGO

NOME                                                                             

CONSERXE                   

D. Rafael  Manuel Cardona Constenla

ADMNISTRATIVA

Dna. Montserrat Carracedo Goldar

COIDADORA

Dna. Anastasia Pissanidu Iglesias