Libros e material 23/24

libro libro libro libro libro

4º Infantil 

5º Infantil

6º Infantil

1º Primaria

2º Primaria

libro libro libro libro  
3º Primaria 4º Primaria 5º Primaria 6º Primaria  

          

 

 

 

Axudas NEAE

Con motivo da publicación da Resolución do 13 de maio de 2022, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan axudas para alumnos con Necesidade Específica de Apoio Educativo para o curso académico 2022-2023, está aberto o prazo de solicitude da beca para o vindeiro curso 2022/2023. Este ano adiántase a convocatoria pero o prazo para presentar as solicitudes estará aberto do 19 de maio ao 30 de setembro inclusive.

A continuación poñemos a vosa disposición os correspondentes enlaces:

Enlace ao texto da convocatoria publicada no BOE

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-15578

Enlace coa información sobre os requisitos e acceso ao trámite online na páxina do Ministerio de Educación.

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html

Calquera dúbida quedamos a vosa disposición

Admisión/matrícula 24/25

Os pais/nais ou titores legais do alumnado interesado en cursar estudos no CEIP de Figueiroa, formalizarán a súa solicitude neste centro.

Prazos:

Do 1 ao 20 de marzo

Lugar de presentación:

A solicitude será única e poderase presentar:

  • - De forma presencial no centro educativo que a rexistrará.  Prazo ata o 20 de marzo de 2024.
  • - De forma electrónica a través da aplicación informática admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/). Prazo ata o 20 de marzo de 2024.

 Modelo solicitude admisión (ED550B).

Lexislación e información:

 

 

 As listaxes provisionais e definitivas de persoas admitidas e excluídas poderán consultarse na aplicación admisionalumnado ou no propio centro.

  icono.inform  carpeta     carpeta 
Normativa Anexo II Vacantes 
pdf    
Información novo ingreso