Ademais de emitir certificados electrónicos de usuario, aestradadixital ofrece a entes particulares e empresas os seus servizos de Certificación que garanten os principios de Autenticación, Integridade, Confidencialidade e Non repudio nas comunicacións a través de redes telemáticas abertas.

O usuario deberá facer a solicitude seguindo as instrucións amosadas no seguinte enlace:

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica

Unha vez obtido o código de rexistro deberá persoarse co mesmo nas Oficinas de aestradadixital, Avda Benito Vigo nº94, baixo,  e seralle entregada a información necesaria para a descarga do certificado no seu ordenador.